Datering
Vervaardiger Caspar Merian

Harderwyck

Gezicht op Harderwijk vanaf de landzijde.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Harderwijk vanaf de landzijde. Rechts voor twee bomen, verder op de voorgrond lagere bomen en struiken en rechts een weg die op de stad toeloopt. Op deze weg vier wandelaars en een hond. Op de achtergrond de stad met de vestingwerken. Op de wallen en rechts buiten de stad in totaal vier windmolens. Links een kerk en rechts een stadspoort. In: M[artin].Z[eiller]. Topographia Germaniae Inferioris [...] . Franckfurt am Maijn : beij Caspar Merian, [1659] (na p. 96) Onderrand afgesneden.

Identificatie
Titel
Harderwyck
Objectnummer
B000710
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
29.1 cm
Hoogte
10.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Caspar Merian (vervaardiger)
 2. Frans Hogenberg
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 11 juli 1952
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
graveur (prentmaker), etser, uitgever, schilder

Frans Hogenberg

Mechelen, 1538 – Keulen, 1590
Lees meer
RKD

Trefwoorden