Datering

Alckmaer, de stadt Alcmar

Gezicht op Alkmaar vanaf de weilanden buiten de stad

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Alkmaar vanaf de weilanden buiten de stad met op de voorgrond een heuveltje waarop twee zittende mannen met een hoed op het hoofd, op de rug gezien. Verder naar achteren weilanden waardoor links een vaart met een zeilend schip. Op de weilanden zijn dieren en enkele menselijke figuren voorgesteld. Op de horizon is Alkmaar weergegeven, met de vestingwerken en enkele molens aan de rand van de stad. Boven de stadsmuur steken de daken van huizen en drie prominente kerken met torens uit. Rechts zijn kleiner nog een drietal torens weergegeven. Middenboven in de wolkenlucht hangt aan een strik het stadswapen van Alkmaar. Titel: m. in de voorstelling boven de stad; m.b. in de marge: 'DE STADT ALCMAR: Imp.: l.b. in de marge; paginanr.: 116. Versozijde: tekst

Identificatie
Titel
Alckmaer, de stadt Alcmar
Objectnummer
022081
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
19.5 cm
Hoogte
13.9 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 21 mei 1994
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Alkmaar
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden