Datering
Vervaardiger Pieter van den Keere

Franicker

Gezicht op Franeker

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Franeker met op de voorgrond het omringende land met sloten, koeien en twee wandelende paartjes in de weilanden. Rechts van het midden op de voorgrond slingert een weg zich naar achteren naar de stad op de horizon. Op de weg zijn wandelende lieden en figuren in een rijtuig voorgesteld. De ommuurde stad toont ondermeer een stadspoort, een verdedigingstoren, molens op de omwalling, een grote kerktoren en een aantal kleinere torens. Middenboven is in de wolkenlucht, hangend aan een gestrikt lint, het stadswapen van Franeker voorgesteld.; Versozijde: tekst onder hoofdstukaanduiding 'DESCRIPTION DE FRANICKER'; de hoofdstukaanduiding; onder een typografische rand en de tekst met een begininitiaal F.; Titel: m. in de voorstelling; zelfde titel als opschrift m.b. in de marge. Imp.: in de marge: r.b.: 269; versozijde: l.b.: 270.

Identificatie
Titel
Franicker
Objectnummer
014207
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
19.8 cm
Hoogte
14.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Pieter van den Keere (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Franeker
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
cartograaf, graveur (prentmaker), uitgever

Pieter van der Keere

Gent, 1571 – , 1646
Lees meer
RKD

Trefwoorden