Datering

Gezigt op Harderwijk

Gezicht op Harderwijk met links op de voorgrond water met een langs een beschoeiing afgemeerd zeilschap.

Uitgebreide beschrijving

Uit: Eigen Haard ??? Tekst versozijde. Daar is in de wijde wereld Geen vallei die mij zoo boeit, Als het dal, waar beek bij beekjen Zachtkens murmlend zamenvleoit! . Gezicht op Harderwijk met links op de voorgrond water met een langs een beschoeiing afgemeerd zeilschap. Rechts voor onbebouwd land. Op de achtergrond is de stadsmuur te zien, waarboven de daken van huizen en een kerkgebouw uitsteken.; Versozijde: tekst.; Titel: m.o. in de marge.

Identificatie
Titel
Gezigt op Harderwijk
Objectnummer
001153
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
15.1 cm
Hoogte
11.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • houtgravure
  Prenten gemaakt met een blok kopshout waarin die delen die wit moeten blijven zijn weggestoken met een burijn. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 7 september 1948
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden