Datering

Gezicht op Elburg

Gezicht op Elburg

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Elburg, met de vestingwerken rond de stad. Rechts op de voorgrond over twee bruggen. Binnen de vesting is de stadsmuur weergegeven. Daarsteken de daken van huizen en de hogere gebouwen boven uit. Van links naar rechts zijn de volgende namen toegevoegd: De Kerck, Stadthuys, 't Clooster, Schuttoorn. In de lucht links het wapen van Gelderland en rechts het wapen van Elburg.; Opschriften/merken: versozijde: l.o. etiket: Burgersdijk & Niermans Boekhandel en Atiquariaat 'Templum Salomonis' Leiden. Toestand: randen afgesneden; links aangevezeld; rechts vergeeld.

Identificatie
Titel
Gezicht op Elburg
Objectnummer
003809
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • heraldiek
  Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten. (AAT)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
33.8 cm
Hoogte
12.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Elburg
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden