Datering

Mastplank

Mastplank groen geschilderd, op mastplank de tekst in witte letters: Beurtschipper van Kuinre op Zwolle en Oldemarkt H. Fledderus De jonge Alardus 28 ton. hermanus Fledderus geboren1840. Mastplanken zijn vrij zeldzame scheepsversieringen. Ze werden onder aan de mast gehangen of gespijkerd, vlak boven het dek en naar de voorsteven gericht. Het snijwerk of schilderwerk op de plank had meestal betrekking op de naam van het schip of op de eigenaar.

Groen geschilderd, op mastplank de tekst in witte letters: Beurtschipper van Kuinre op Zwolle en Oldemarkt H. Fledderus De jonge Alardus 28 ton. Hermannus Fledderus geboren 1840.

Identificatie
Titel
Mastplank
Objectnummer
B002014
Objectcategorie
Scheepsonderdelen
Objecttype
 • mastschild
  Houten bord dat op Nederlandse en Vlaamse binnenschepen en jachten en soms op vissersvaartuigen tegen de voet van de mast op het dek wordt geplaatst en doorgaans is versierd met gepolychromeerd allegorisch snijwerk dat betrekking had op de naam van het schip; waren vooral in de 18e en 19e eeuw in gebruik.Versierde plank, die tegen de hieling van de mast bevestigd is. (De Binnenvaart)
Over
Trefwoorden
 • scheepssier
  Al dat geen aan boord van een schip dat mooier gemaakt is dan strikt noodzakelijk is of dat voornamelijk voor het mooi aangebracht is. (De Binnenvaart)
 • tjalk
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
Werk
Breedte
26 cm
Hoogte
42 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 5 december 2013
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Meppel
 • Smilde
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen

Trefwoorden