Datering
Vervaardiger Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Mastplank

Het onderste paneel van deze mastplank kent een vaas met bladranken als versiering. In het bovenste paneel houdt een jonge vrouw een vaandel hoog. Zij staat op de hemelbol die drijft op een schelp in het water. Op de achtergrond zeilt een koopvaardijschip.

Uitgebreide beschrijving

Mastplank. Rechthoekig smal met ronde kop. Ingedeeld in twee panelen. In onderste paneel vaas met bladranken. In het bovenste paneel houdt een jonge vrouw een vaandel hoog, welke om het lichaam slaat. Zij staat op de hemelbol, welke drijft op een schelp in het water. Op achtergrond een koopvaardijschip en een vuurbaken op een gebouw. Linksboven blazen twee engelenkopjes wind in haar vaandel. Dit paneel is omrand met een bloemmotief. Meerkleurig beschilderd. Achterkant vlak met ophangpunt.

Identificatie
Titel
Mastplank
Objectnummer
001540
Objectcategorie
Scheepsonderdelen
Objecttype
 • mastschild
  Houten bord dat op Nederlandse en Vlaamse binnenschepen en jachten en soms op vissersvaartuigen tegen de voet van de mast op het dek wordt geplaatst en doorgaans is versierd met gepolychromeerd allegorisch snijwerk dat betrekking had op de naam van het schip; waren vooral in de 18e en 19e eeuw in gebruik.Versierde plank, die tegen de hieling van de mast bevestigd is. (De Binnenvaart)
Over
Trefwoorden
 • scheepssier
  Al dat geen aan boord van een schip dat mooier gemaakt is dan strikt noodzakelijk is of dat voornamelijk voor het mooi aangebracht is. (De Binnenvaart)
Werk
Breedte
18.0 cm
Hoogte
97.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Zuiderzeemuseum Enkhuizen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
Techniek
 • houtsnijwerk
  Houtsnijwerk is hout, dat bewerkt is met een stuk snijdgereedschap, waardoor het een bepaalde vorm krijgt. Dit wordt dan op bijvoorbeeld klokken of meubilair aangebracht om het er mooier uit te laten zien. Vroeger was dit het ambacht van de houtsnijder en de beeldsnijder, tegenwoordig wordt het vaak machinaal met een freesmachine aangebracht. (Wikipedia)
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae