Datering
Vervaardiger Adolf van der Laan

Het Brayen der Haringh Netten = The Knitting of the herring Netts

Een haringbuis nam meer dan honderd netten mee. Bij elkaar opgeteld, hadden ze een lengte van drie kilometer. De netten waren gemaakt van hennep.

Op de voorgrond rechts voor een huis aan de kust zijn drie personen voorgesteld: twee zittende vrouwen die op een bankje voor zich een net hebben en een staande man die de linker arm omhoog geheven heeft. Links voor twee spelen de honden. Direct hier achter water met zeilende schepen.; Imp.: r.o.: 2. Kleine vlekjes.

Identificatie
Titel
Het Brayen der Haringh Netten = The Knitting of the herring Netts
Objectnummer
021803
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • haringnet (staand)
  Een haringnet is een enkelvoudig, rechthoekig, visnet. Dit net is ongeveer 30 meter lang en 15 meter breed. In zee uitgezet waren de maten overigens geringer. In de literatuur worden voor wat betreft de droge netten verschillende afmetingen genoemd die overigens onderling niet al te veel van elkaar afwijken. Een dergelijk haringnet werd niet afzonderlijk gebruikt, maar vormde een deel van een lange reeks met elkaar verbonden netten die samen een vleet werden genoemd. Een vleet maakte als attribuut deel uit van de vleetvisserij op haring.(Wikipedia)
 • haringvisserij
  Ter haringvangst gaan, zowel op de Zuiderzee als de Noordzee.1) zeevisserij: een rechthoekig, verticaal in het water zwevend visnet; meerdere drijfnetten aan elkaar worden verbonden tot een vleet waarmee zij met het schip zijn verbonden en vormen een verticaal in zee staand (niet gesleept) lang netgordijn; de vismethode is erop gebaseerd dat de vis zich in de mazen van het net verstrikt tijdens het opzwemmen; is eeuwenlang een belangrijke methode van haringvisserij geweest.2) binnenvisserij: driewandig net (tussen twee laddernetten met wijde mazen is een fijnmazig net, de boezem); een stroomopwaarts zwemmende vis drukt de boezem door de ladermazen en vormt aldus een zak waarin hij gevangen raakt; werd veel gebruikt voor de vangst van trekvissen (zalm, elft, fint).
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Werk
Breedte
27.5 cm
Hoogte
21.8 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Adolf van der Laan (vervaardiger)
 2. Sieuwart van der Meulen
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 26 november 1991
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
etser, graveur (prentmaker), tekenaar

Adolf van der Laan

Amsterdam, 1680 –
Lees meer
RKD

Trefwoorden