Datering
Vervaardiger Jan Peeters

Pampus

Gezicht op Pampus

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Pampus met op de voorgrond water met links een zeilschip naar rechts en op de voorgrond, bij de kust met baken in de linker onderhoek, twee open boten. De vestingwerken van het eiland zijn zichtbaar. Binnen de vesting huizen en in het midden een hoger gebouw met een torentje. Rechts ook buiten de vesting een paar huizen. Uiterst rechts op de horizon klein een stad, waarbij de aanduiding 'amsterdam'. Midden boven in de lucht een tekstband met de titel. Op drager geplakt, met onderschrift; op versozijde drager stempel in zwarte inkt

Identificatie
Titel
Pampus
Objectnummer
003840
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • galjoen
  Middelmatig tot grote zeevarende zeilschepen uit de late 16e en 17e eeuw die worden gekenmerkt door een hoog achterkasteel, een laag voorkasteel, een galjoenconstructie, fijnbesneden uiteinden en een groot middenschip; werden als handels en als oorlogsschepen gebruikt en vormden in de 17e eeuw de ruggengraat van de zeevloten van de meeste Europese landen. (aatned.nl)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
12.1 cm
Hoogte
6.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan Peeters (tekenaar)
 2. Gaspar Bouttats (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, kunsthandelaar

Jan Peeters (I)

Antwerpen, – 12 juni 1678
Lees meer
RKD

Trefwoorden