Datering

Franicker in Friesland

Stadsgezicht met Franeker op de horizon.

Uitgebreide beschrijving

Stadsgezicht met Franeker op de horizon. Boven de voorstelling een opschrift en onder de voorstelling een onderschrift van één regel in het Latijn en een gedicht van vier regels in twee kolommen in het Duits. Prominent op de voorgrond twee muilezels. Tussen de dieren op de voorgrond en de stad een weidelandschap met een weg, sloten en koeien. Boven de stad is in de lucht het stadswapen toegevoegd. Diverse opschriften; boven de afbeelding 'SIC FIET MUTUA MULI', daar onder de titel 'FRANICKER in Friesland' en als aanduiding in de voorstelling r.b. 'Academia'.; Titel: m.b. op een tekstblokje in de voorstelling; erboven, buiten het kader het opschrift 'SIC FIET MUTUA MULI.'.; Imp.: in de voorstelling: r.o.: JEL; in de marge: r.b.: 17.; Uit: MeissnerQuid laudibus vos tollitis reciprocis? Muli fricantes hoc agunt se mutuo.; Lobt sein einander alle Beidt, Und fragt iht seit rechtschaffen Leut,; Das sprichwort ihr zum besten habt, Ein Maulesel den andern schabt.; Vuil en vochtvlekken alngs de randen van het papier.

Identificatie
Titel
Franicker in Friesland
Objectnummer
014209
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
14.4 cm
Hoogte
7.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Franeker
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden