Datering
Vervaardiger Willem Bastiaan Tholen

Schetsboek

37 schetsen van W.B Tholen

Uitgebreide beschrijving

37 schetsen in een schetsboek van het merk 'duifje' met kartonnen kaft. 1 Havengezicht. Over een steiger met meerpalen en met 2 aangemeerde schepen uitzicht op een haven met aan de overzijde aangemeerde schepen en huizen langs de kade. Links zicht op de Zuiderzee. [Volendam?] 1 verso Losse schetsen van een meeuw op een meerpaal, van 2 mannen en een boeg van een schip. 2 Zeegezicht met 4 zeilende schepen. 2 verso Losse schetsen van een meeuw en een schip waarop een man bezig is met het hijsen of strijken van de zeilen. 3 Vanaf een pier gezicht op de Zuiderzee met 3 zeilende schepen en links een meeuw op een duc d'alve. [Volendam?] 4 Zeegezicht met rechts op de voorgrond een steiger. In het midden 2 voor anker liggende scheepjes en links hiervoor een roeibootje met 2 figuurtjes. Op de achtergrond rechts de contouren van een Zuiderzeestadje. 5 Havengezicht. Op de voorgrond liggen verschillende scheepswrakken half onder water. Op de achtergrond de huizen en het kerkje van een Zuiderzeestadje. [vermoedelijk Volendam] 5 verso Een zeilend scheepje. 6 Zeegezicht met 4 zeilende schepen. 6 verso Een meeuw op een meerpaal. 7 Zeegezicht met een grote hoeveelheid zeilende schepen. 8 Zeegezicht met een grote hoeveelheid zeilende schepen. 9 Havengezicht met in het midden een stoomschip. Rechts liggen 2 zeilschepen aangemeerd. Op de achtergrond de contouren van een Zuiderzeestadje. Zelfde stadje als nr. 5. [vermoedelijk Volendam] 10 Zeilend schip naar rechts met 3 figuren aan boord. Rechts nogmaals een schets van het zeil. Opschriften/merken: R.o. in zwart krijt: mast hooger / giek hooger 11 Schip met 2 figuren ligt naar links voor anker. Een van de figuren is bezig met het strijken van het zeil. 12 Zeegezicht met zeilend schip naar links. 13 Zicht op een pier met een steiger waaraan 2 schepen achter elkaar liggen aangemeerd. Voor het voorste schip ligt een roeiboot met daarin een staande man. Links een gedeelte van vermoedelijk een vuurtoren. Rechts een groepje van vermoedelijk stoomschepen. 13 verso en 14 Zeegezicht met 4 zeilende schepen. Hier doorheen staan schetsen van vliegende meeuwen, meeuwen die op het water drijven en die op een meerpaal zitten. 15 Op de linkerkant van het blad 3 naast elkaar naar rechts zeilende schepen. Op het zeil van het voorste schip staat 'VO 119'. 15 verso en 16 R.o. een vissersschip zeilend naar links met 2 figuren aan boord. Op de vouw tussen 15 verso en 16 een zeilend schip en een stoomschip. In de lucht en op het water meeuwen. 15 verso: 2 losse schetsen van een man met een hoed. 16 verso 2 Losse schetsen van zeilende schepen. 17; Zelfde locatie als nr. 4. Voor de steiger ligt nu een roeibootje met daarin een figuur die iets met de palen aan het doen is. Op de achtergrond een 2de roeiboot. 18 Losse schetsen. 2 Richting de horizon zeilende schepen, met rechts op de achtergrond een Zuiderzeestadje. 2 Losse figuurschetsjes. 19 Op de voorgrond een oever met 3 rechtop staande palen en een bord waarop een paar vogels zitten en waaromheen meeuwen vliegen. Hierachter de Zuiderzee met circa 8 zeilende schepen. De voorstelling loopt door op 18 verso. 20 Zeegezicht met 5 zeilende schepen. 21 Zeegezicht met 5 schepen met gehezen zeilen in windstilte. Op de horizon varen nog 4 schepen. Techniek: zwart en gekleurd krijt. 22 Zeegezicht met een groep bij elkaar liggende schepen met gehezen zeilen. 23 Staand. Dorps-/stadsgezicht met zicht op een grachtje met links en rechts langs de kade huizen. Aan het eind van de gracht is een ophaalbruggetje.; 24 Geheel rechts huizen, in het midden vermoedelijk een kade met links een bord en hierachter vermoedelijk de Zuiderzee. 25 Zeegezicht, nagenoeg leeg, behalve in de verte een zeilend scheepje en aan de horizon diverse zeilen. Boven het water zweeft een vogel. Opschriften/merken: op 24 verso aan de rechterkant in zwart krijt: blauw / geel rood 26 Gezicht op de haven van Enkhuizen. Links liggen 2 schepen aangemeerd met de Nederlandse vlag in top. Op de linker en rechter pier hebben vele mensen zich verzameld (rechts rond de vuurtoren). In het water van de Buitenhaven ligt een roeibootje. Iedereen wacht op de binnenkomst van de jachten. Op de Zuiderzee varen vele schepen. Opschriften/merken: r.o. in zwart krijt: 4 Sept 1930 / afwachten v.d. Jachten / Enkhuizen. Techniek: zwart en gekleurd krijt. 27 Op de voorgrond een mensenmenigte. Hierachter een wirwar van naar links wapperende vlaggetjes op de; schepen, die zelf niet te zien zijn. Hiertussendoor is de Drommedaris te zien. Opschriften/merken: l.o. in zwart krijt: 5 Sept 1930 Enkh / bezoek van Koningin / Prins en Prinses. Techniek: zwart en gekleurd krijt. 28 Zeegezicht met aan de horizon de contouren van Enkhuizen. Op het water een paar scheepjes. Schetsmatig. Opschriften/merken: l.o. in zwart krijt: 5 Sept naar Vloot Revue 29 Vlootrevue. Zeegezicht met aan de horizon de contouren van Enkhuizen. Op het water vele zeilende schepen. 30 Vlootrevue. Zeegezicht met op het water vele zeilende schepen vol vlaggetjes. Opschriften/merken: l.o. in zwart krijt: 5 Sept 1930. 31 Idem. 32 Vlootrevue met naast de zeilschepen ook 2 grotere stoomschepen. Opschriften/merken: 5 Sept Vloot Revue / bij Enkhuizen Techniek: zwart en gekleurd krijt. 33 Over het water van de Buitenhaven zicht op de Drommedaris met rechts de Bocht. Bekend standpunt van Tholen.

Identificatie
Titel
Schetsboek
Objectnummer
001704
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Trefwoorden
 • vaartuig
  Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd. (Wikipedia)
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Werk
Breedte
32.0 cm
Hoogte
24.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Willem Bastiaan Tholen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • krijt (materiaal)
  Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat. (Conservation Dictionary)Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat, CaCO3.
Verwerving en licentie
Verworven
schenking 28 september 1949
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Volendam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae
aquarellist, etser, graficus, lithograaf

Willem Bastiaan Tholen

Amsterdam, 13 februari 1860 – Den Haag, 5 december 1931
Lees meer
RKD

Trefwoorden