Datering

Hakkebord met een bijbelse voorstelling

Een hakkebord of hekkebord is een versiering achterop een kaag of een hektjalk. Het bevindt zich ter hoogte van het roer. Vaak zijn hakkeborden versierd met bijbelse voorstellingen. Op dit hakkebord is aan de ene zijde het verhaal van Job op de mestvaalt (Job 2:8) afgebeeld. Het verhaal van Job die na een leven in rijkdom in zeer armoedige omstandigheden is terechtgekomen. Aan de andere zijde van het hakkebord het wapen van Sneek omgeven door de letters 'E H'.

Uitgebreide beschrijving

Hakkebord. Aan twee zijden houtsnijwerk. Aan de ene zijde een voorstelling van vermoedelijk Job op de mestvaalt. Aan de andere zijde het wapen van Sneek omgeven door de letters 'E H'.Over de bovenrand van het hakkebord dubbelzijdig lofwerk met bloemen en vruchten. Aan voorzijde drie rozetten met in het midden een mensenkopje. Het lofwerk wordt bekroond door twee liggende leeuwen welke een wapenschild vasthouden. Dit schild is verdwenen en vervangen door een blokje. Meerkleurig beschilderd. Gerestaureerd.

Identificatie
Titel
Hakkebord met een bijbelse voorstelling
Objectnummer
005997
Objectcategorie
Scheepsonderdelen
Objecttype
  • hakkebord
    Bovenspiegel, vlakwulf; kleine versierde spiegel aan de bovenkant van het achterschip. Ook wel het bovenste deel van de spiegel boven hekbalk en wulf dat de romp van achteren afsluit.
Werk
Breedte
71.0 cm
Hoogte
52.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
  • eikenhout
    Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
Techniek
  • houtsnijwerk
    Houtsnijwerk is hout, dat bewerkt is met een stuk snijdgereedschap, waardoor het een bepaalde vorm krijgt. Dit wordt dan op bijvoorbeeld klokken of meubilair aangebracht om het er mooier uit te laten zien. Vroeger was dit het ambacht van de houtsnijder en de beeldsnijder, tegenwoordig wordt het vaak machinaal met een freesmachine aangebracht. (Wikipedia)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 9 februari 1957
Copyright
BY-SA
Locaties
  • Sneek
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae