Datering
Vervaardiger Christien Meindertsma

Bedsteetrap, Oak Inside

Het bedsteetrapje uit de serie 'Oak Inside' heeft de vorm van een vogel en is tannineblauw geschilderd. Op de beide zijkanten staat een blakhouten florale versiering met krullen en de initialen R.H. - C.M., die staan voor Roosje Hindeloopen en Christien Meindertsma. De florale versiering is vervaardigd door het Hindelooper schildersbedrijf Roosje.

Bedsteetrapje in vorm van een vogel tannine blauw (oogt zwart) geschilderd, met aan de rechter en linkerzijde een blankhouten versiering van een bloem door middel van een sjabloon aangebracht en initialen R.H.- C.M.

Identificatie
Titel
Bedsteetrap, Oak Inside
Objectnummer
B001966
Objectcategorie
Huisraad
Objecttype
 • trap
  Trappen zijn constructieonderdelen, in en bij gebouwen, die verbindingen verzorgen tussen twee verdiepingen of twee niveaus. Trappen maken het mogelijk dat mensen al lopende de hoogteverschillen eenvoudig kunnen overbruggen.
Over
Trefwoorden
 • design
  Een onderzoeksopzet beschrijft vooraf de uit te voeren stappen in een wetenschappelijk onderzoek. In het wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs is het gebruikelijk over research design te spreken. Ook design of experiment (DOE) wordt gebruikt.Een ontwerp is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid.Industriële vormgeving, ook wel industrieel (product) ontwerp, productdesign of (industrial) design genoemd, is het ontwerpen van producten die industrieel in massa- of serieproductie worden vervaardigd. Enkele voorbeelden van dergelijke producten zijn de stofzuiger, het koffiezetapparaat, maar ook de rollator, laptoptassen en bureaustoelen.Onder opmaak (vaak ook met het van het Engels afgeleide lay-out aangeduid) wordt verstaan hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uit ziet. Het gaat dan om het lettertype, de positie op de pagina, de indeling in kolommen, waar de afbeeldingen staan, enzovoorts.
Werk
Breedte
49 cm
Hoogte
64 cm
Diepte
58 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Christien Meindertsma (ontwerper)
 2. Roosje Hindeloopen (kunstschilder)
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
Techniek
 • getimmerd
  De kunst van het bouwen in hout, vooral van gebouwen en andere constructies, zoals het installeren van vloeren, vensters en ander lijstwerk. Voor het maken van schrijnwerk en ingewikkeld houtwerk wordt 'kastenmaken' gebruikt. Als algemenere aanduiding voor werken in hout wordt 'houtwerk' gebruikt. (Van Dale)
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 8 november 2011
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Wim Zandbergen , Wim Zandbergen
fotograaf, ontwerper

Christien Meindertsma

Utrecht, 1980
Lees meer
RKD

Trefwoorden