Datering

Kapel van Den Oever

Deze kerk stond in Den Oever bekend als de Gasthuiskapel vanwege de ziekenzaal, die in de zestiende eeuw tegen de voorzijde van de kerk was aangebouwd. De inwoners van Den Oever gingen eeuwenlang in deze kapel ter kerke. Jaarlijks betaalden zij de kapelvoogden een bepaald bedrag voor het onderhoud. Buiten de godsdienstoefeningen werd de kapel voor andere doeleinden gebruikt. Zo konden natte goederen uit geborgen schepen in de kerk worden gedroogd, mits de zeevarenden een deel van de bergsom aan de kerk schonken. De oudste bouwsporen in de kapel dateren uit de vijftiende eeuw. In de loop van de tijd is er veel verbouwd. Bij de herbouw is er naar gestreefd om zo veel mogelijk de oorspronkelijke staat te benaderen. In 1968 is het gebouw steen voor steen afgebroken en als eerste museumobject in het buitenmuseum herbouwd.

Uitgebreide beschrijving

Portaal, zijkamertje, toilet en werkkast, kerkruimte met kansel achter doophek; boven portaal zolder tot aan orgelgalerij (kraak). Het museum verwierf de kapel toen deze al in slopershanden was en verschillende onderdelen al verkocht of herbestemd waren. De kapel is herbouwd in een teruggerestaureerde ideale toestand, waarbij zoveel mogelijk waardevolle elementen weer tot recht kwamen. Het gasthuis is niet overgenomen: behalve de zeer verminkte staat zou het gehele complex niet voor de functie als dorpskerkje in het museum geschikt geweest zijn. De windwijzer is een copie naar het origineel dat herplaatst was op het nieuwe bejaardenhuis Kapellehof, waar ook enkele andere interieurstukken bewaard werden.(ingelijste prenten en doopbekken). De luidklok is de originele, gegoten 1503, geruild met Kapellehof tegen een nieuwe. Het koorhek is deels gecompleteerd en de kansel heeft in stijl aangepast voetstuk, trap en klankbord gekregen. Enkele grote vloertegels met en zonder inscriptie zijn origineel, de overige, iets kleinere, met inscriptie zijn uit een kerkje te Lutjebroek.

Identificatie
Titel
Kapel van Den Oever
Objectnummer
WR-1
Objectcategorie
Gebouwen
Objecttype
  • kerkgebouw
    Kerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
755 cm
Diepte
2440 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
  • Den Oever
  • Lutjebroek
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
N.J. Steltenpool , N.J. Steltenpool

Trefwoorden