Datering
Vervaardiger Willem Bastiaan Tholen

Schetsboek Enkhuizen, Vissersschepen

Eén van 17 schetsboeken met 37 schetsen. 1 Rechts de molen van Appel, de laatste molen van Enkhuizen die in 1926 is afgebroken. Het was een korenmolen van het gesloten standerdtype. De molen stond op het molenbastion 'Stad en Lande'. Links een boerderij. 2 Vage schets van bomen 3 Gezicht vanaf de dijk over de Oude haven en de Paktuinen (werf van Lastdrager) naar de Drommedaris. Zelfde hoek als tekening 21 in schetsboek 004399, maar van een grotere afstand. 4 Schets van de poort van de Drommedaris met links de geopende ophaalbrug. 5 Links het sluiswachtershuisje bij de haven met van opzij gezien een lantaarn. Rechts de havenmonding en een schip naar rechts. 6 Zie nr. 5, nu meer uitgewerkt. 7 Onderzijde van nr. 6. 8 Uitwerking van de lantaarn van de nrs. 5 en 6. 9 Situatie van nr. 1, standpunt meer naar rechts en een lagere horizon. Vier mensen wandelen op de Vest. 10 Verschillende detailschetsen van nr. 6.; 11 Losse schetsen. Details van vermoedelijk een poort [Koepoort?]. Groepje jongens. 12 Zelfde situatie als nr. 4, meer uitgewerkt en bredere uitsnede. 13 Schip op het Krabbersgat naar links zeilend richting Zuiderzee met op de achtergrond de Rede[?]. 14 Losse schetsen. Zeilschepen en mensen. 15 Zelfde situatie als nrs. 4 en 12, echter nog verder uitgewerkt en een nog bredere uitsnede. Beide zijden van de ophaalbrug zijn nu afgebeeld. Links in de hoek staat een vrouw op de rug gezien. Het sluiswachtershuisje is tussen de brughelften door te zien. 16 Pier in Enkhuizen waarop karen staan en waar verschillende mensen aan het werk zijn. Links een stuk van het Accijnshuis. Rechts van de pier liggen 2 roeiboten aangemeerd en een zeilscheepje. Rechts komt een scheepje binnenzeilen. Aan de horizon de rookpluim van een stoomschip. 17 Zelfde voorstelling als nr. 16, echter van een grotere afstand waardoor op de voorgrond de kade is te zien en het huis geheel is afgebeeld. Schetsmatiger dan nr. 16. R.b. een losse schets van een zeilschip. 18 Losse schetsen van werkende mannen en van 2 zeilschepen, waarvan er 1 boven een kade uitsteekt en 1 naar links zeilt. 19 2 losse schetsen van zeilschepen: 1 zeilt naar rechts, de andere is praktisch frontaal weergegeven, maar zeilt enigszins naar links. 20 Studie van een wolkenlucht met onderaan de schetsmatige contouren van vermoedelijk een Zuiderzeestadje. 21 2 schepen zeilen naar rechts onder een bewolkte lucht die; circa 80% van de hoogte beslaat. 22 6 losse figuurschetsen. Waaronder 2 mannen in een scheepje bezig met een karen[?] en een man in een roeiboot. 23 Staand. Studie, schets van een traatlantaarn van opzij gezien naar rechts. 24 Staande schets. Doorkijkje onder poort. Zie ook nr. 36. 25 Losse schetsen: 2 naar rechts zeilende schepen en een zittende hond van achteren. 26 Gezicht op de zee met in het midden naar rechts zeilend een schip, rechts hiervan een klein scheepje naar links en een derde (het grootste) zeilschip naar rechts varend. 27 Losse schetsen van 4 schepen (zie ook 28). 28 Losse schetsen van 4 schepen (zie ook 27). 29 Losse schetsen van 6 schepen. 30 Zeegezicht met links een zeilschip dat voor anker ligt of dat naar links vaart. Horizon op 15% van de hoogte. 31 Een werkbootje ligt naar rechts aangemeerd aan de kade. In de achtersteven staat een mand waar vogels omheen zitten. Rechts van de boeg staat een meerpaal. Een 2de bootje ligt erachter met de boeg in de kade. Op de kade loopt een dier, vermoedelijk een kat. 32 Losse figuurschetsen, een haan en 3 bootjes met figuren. 32a 3 figuurschetsjes. 33 Zie de nrs. 16 en 17. Voortbordurend op dezelfde voorstelling, met name op nr. 16. Echter nu een hogere horizon en iets ingezoomd. Diverse veranderingen en toevoegingen, bijvoorbeeld meer werkbootjes en rechts in de hoek een paal. 34 Voortbordurend op nr. 9, maar nr. 34 is schetsmatiger. Molen staat in het midden van de voorstelling en is nu anders gericht. Er lopen geen mensen. 35 Schets. Zie nrs. 1, 9 en 34: zelfde locatie, maar nu gezien vanaf de boerderij of het huis. Rechts, bovenop de Vest, loopt een figuur. 36 Frontaal zicht op een poort. De tekening loopt over twee pagina's. 37 Zie nrs. 5 en 6. Zelfde locatie met andere, grotere uitsnede. Het sluiswachtershuisje staat nu in het midden van de voorstelling. Links hiervan staat een onduidelijk voorwerp met links ernaast een figuur. Opschriften/merken: op het eerste blad in potlood: Poort van Cleef / Enkhuizen Haan [met schetsje van een windhaan met hoogte- en breedtemaat] -83 / 1 Meter 1 Meter / 0.86? / 1.10 Meter ? [schetsje van een boot?, windhaan?].

Identificatie
Titel
Schetsboek Enkhuizen, Vissersschepen
Objectnummer
009185 /g
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Trefwoorden
 • landschap (voorstelling)
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
Werk
Breedte
20.8 cm
Hoogte
33.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Willem Bastiaan Tholen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • grafiet
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 18 december 1973
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae
aquarellist, etser, graficus, lithograaf

Willem Bastiaan Tholen

Amsterdam, 13 februari 1860 – Den Haag, 5 december 1931
Lees meer
RKD

Trefwoorden