Datering
Vervaardiger Jan de Beijer

Het huis ter Eem van voor 1649

Gezicht op huis met trapgevel en aanbouw met rechts ronde toren en rechts daarvan kleine trapgevel. Om het huis staan bomen. Op de voorgrond een naar rechts lopende vrouw en man. De laatste draagt een knapzak. Opschriften/merken: r.o. in bruine inkt: F J K 19-2 1893; m.o. in potlood: Het Huis ter Eem van voor 1649 / 7 / 95.

Identificatie
Titel
Het huis ter Eem van voor 1649
Objectnummer
021490
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
16.1 cm
Hoogte
10.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jan de Beijer
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • grafiet
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, aquarellist

Jan de Beijer

Aarau, – Emmerik, 15 februari 1780
Lees meer
RKD

Trefwoorden