Datering
Vervaardiger onbekend

Leeuwarden Willemskade

Willemskade met stoomvrachtschepen die nog zeiltuig hebben. Verder een Hagenaar of Hasselteraak en een klipper.

Identificatie
Titel
Leeuwarden Willemskade
Objectnummer
F023283
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • stoomvaartuig
  Willekeurig vaartuig dat voor de voortstuwing gebruik maakt van een stoommachine of stoomturbine. (debinnenvaart.nl)
 • Hasselter aak
  Zeilend vrachtschip van het type aak. Vrij vol van bouw, ronde vormen, achter ontbreekt de heve, weinig zeeg, het boeisel valt op het achterschip iets naar binnen, verder staat het in lijn met de rest van de romp. Ongeveer sinds 1885 en dus voornamelijk in ijzer of staal gebouwd. Aanvankelijk misschien met paviljoen, later een roef- of dekschip met lengtes tot boven de twintig meter. (De Binnenvaart)
 • klipper
  Zeilend ijzeren of stalen vrachtschip met een S-vormige stafsteven, uitwaaierend voorschip en een geveegd achterschip met doorgestoken roer. IJzeren of stalen binnenschepen die de naam en enige kenmerken van de zeeclippers hebben en tegen het einde van de 19e eeuw in Nederland en Belgie in de vaart kwamen. Men onderscheidt de eenmast- en de tweemastrivierklipper. (De Binnenvaart/MARDOC)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden