Datering
Vervaardiger onbekend

Kampen. Buitenhaven.

Op de kade bij de haven een man met zijn handkar en daarachter een Hoogeveense praam. Op de achtergrond rechts twee pramen.

Identificatie
Titel
Kampen. Buitenhaven.
Objectnummer
F023277
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • Hoogeveense praam
  Houten vrachtschip met een breed plat vlak, hoekige kimmen, een vol rond voorschip met bijna vertikaal staande lichtgebogen voorstevenbalk, vol gebouwd achterschip. Opvallend bij dit scheepstype is het verloop van het berghout en het boeisel. Het berghout ligt in de zijde erg laag en loopt aan kop en kont zeer sterk, ongeveer tot dekhoogte, op. Het boeisel is volkomen vlak en staat in de zijdes loodrecht op het berghout. Op het voorschip valt het boeisel lichtelijk naar binnen, op het achterschip vaak in het geheel niet. Het typische verloop van de berghouten op het voorschip in combinatie met de slemphouten, beretanden en de kleine ankerkluisgaten geven het schip een 'uilachtige' uitdrukking. (De Binnenvaart)
 • handkar
  Een handkar is een kar die door een persoon wordt voortbewogen. (Wikipedia)
 • praam
  Gestrekt plat binnenschip met vlakke bodem. dat vooral in de Nederlanden werd gebruikt. Varianten met eigen kenmerken zijn vaak naar de bouwplaats vernoemt (Hoogeveense praam, Drentsepraam enz.).
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Kampen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden