Datering
Vervaardiger onbekend

Nieuwstad HINDELOOPEN

Straatbeeld met personen in klederdracht. Klinker en keienbestrating. Links een uithangbord: "Hindelooper kamertje met levensgrootte beelden" en daaronder een houten fietsenrek.

Identificatie
Titel
Nieuwstad HINDELOOPEN
Objectnummer
F015668
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
 • uithangbord
  Uithangborden zijn loodrecht op de gevel bevestigde borden waarop een voorstelling of een opschrift is geschilderd. Ze hangen aan een houten of ijzeren arm. (Haslinghuis)
 • klederdracht
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hindeloopen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden