Datering
Vervaardiger Jacobus Versteegen

't Stadshuis te Harlingen

't Stadshuis te Harlingen

Uitgebreide beschrijving

Op de voorgrond het water van een gracht, waarin links voor een vrachtschip en rechtsvoor een open boot. Links aan de rand van de voorstelling een deel van een brug. Aan de overzijde van het water een kade, waaraan in het midden van de voorstelling een statenjacht ligt afgemeerd. Aan de kade een rij huizen, met links het stadhuis, waar achter een toren. Titel: m.o. in de marge.; in de margemp.: in de marge: l.o.: J. Verstege, ad viv. del.; r.o.: D. de Jong. Sculps. 1786. Randen afgesneden; bruine vlekjes over het hele oppervlak.; Doublure: vgl. inv.nr. 001157.

Identificatie
Titel
't Stadshuis te Harlingen
Objectnummer
008812
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
22.9 cm
Hoogte
17.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jacobus Versteegen (vervaardiger)
 2. Dirk de Jong
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 27 oktober 1969
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harlingen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, kopiist, verzamelaar

Jacobus Versteegen

Amsterdam, –
Lees meer
RKD

Trefwoorden