Datering
Vervaardiger Jacob van Meurs

Zonderlinge bedriegerij

Afbeelding van een zonderlinge bedriegerij

Uitgebreide beschrijving

Een man rechtsvoor ten voeten uit, loopt weg over een plank over een slootje wijzend met zijn rechterarm naar vijf figuren rondom eeen kruis. Opschriften/merken: In het midden onder de kaderlijn in pen in zwart: J.v. Meurs.f. / Afbeelding eener zonderlinge Bedriegerij, zijnde een gevolg van bijgeloof; gepleegt aan den Lieutt. Coll. D.C. v.d. Meulen: in den Nagt van 12 Aug s-A-o 1800 nabij de stad Muijden.

Identificatie
Titel
Zonderlinge bedriegerij
Objectnummer
001236
Objectcategorie
Tekenkunst
Over
Trefwoorden
  • stads- en dorpsgezicht
    Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
  • genrestuk
    Meestal geschilderde voorstellingen die situaties of gebeurtenissen uit het leven van alledag verbeelden. (AAT)Schilderij dat een tafereel uit het dagelijkse leven tot onderwerp heeft.(Religieus Erfgoedthesaurus)
Werk
Breedte
12.6 cm
Hoogte
9.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
  1. Jacob van Meurs (vervaardiger)
Datering
Materiaal
  • papier
    Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 6 januari 1948
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
uitgever, prentkunstenaar

Jacob van Meurs (I)

Arnhem, 1619 – Amsterdam, 1675
Lees meer
RKD

Trefwoorden