Datering
Vervaardiger Pieter Nolpe

Vertoninge en de nae 't leven afgebeelt, het door breecken van de St. Anthonis dyck buyten Amsterdam.Veroorsaeckt door de hooge water-vloet met een stercken Noord westen wint, op den 5. Martij 1651 @°, In welcken het water 3 duijmen hoger is bevonden, als het was, Inde seer; bekende alderheijligen Vloet Anno 1570. door | Welck het waeter, met sulcken force en gewelt is Ingestort, dat het in corten tijt een diepte maeckte, van 30 voeten, mede nemende al het gene sijnnen loop mocht hinderen, selfs de dijck Vande diemer meer door brekende die Daer door, sodanigh is ondergelopen dat het water (in de selve) wel 16 voeten hoge stondt, tot seer groote schade, vande Ingelanden, ende de omleggende 500 dat t'water over St Anthonius warmostraet en nieuwe dijck liep.

De St. Anthonisdijk bij Houtewael vlakbij Diemen brak op 5 maart 1651. Een groot deel van Amstelland kwam toen onder water te staan. Veel kunstenaars hebben deze doorbraak verbeeld. De goede bereikbaarheid zal daar een rol bij hebben gespeeld.

Uitgebreide beschrijving

Tafereel van een dijkdoorbraak onder een donkere lucht. Het water stort zich naar voren in de voorstelling, waarbij rechts voor en in het midden van de voorstelling mensen te zien zijn op de restanten van de dijk. Rechtsvoor zijn het vier mannen, waarvan één te paard en één de handen ten hemel reikend. In het midden van de voorstelling staan meer mensen op de dijk. Enkele heffen de handen ten hemel, de meeste rennen weg van de dijk in de richting van enkele boerderijen links op de achtergrond. Rechts op de achtergrond zijn enkele torens en de masten van afgemeerde schepen voorgesteld, waarmee Amsterdam is weergegeven. In de voorstelling zijn de letters A,B en C toegevoegd: A rechts bij de vier mannen op de dijk, B links voor de boerderij aan het kolkende water en C bij de huizen op de achtergrond links, waar mensen naar toe vluchten. In de marge is l.o. de verklaring bij de letters A en B toegevoegd: 'A t'Volck staende tussen de twee Bruecke op den dijck. B. [onleesbaar] stuck [onleesbaar] den dijck gebroke [onleesbaar] ael! De verklaring bij de letter C ontbreekt. Titel: m.o. in de marge. Imp.: r.o. in de marge: gemackt en gedruckt bij Pieter Nolpe [onleesbaar] Amsterdam, en van W. Schellinckx getekent.

Identificatie
Titel
Vertoninge en de nae 't leven afgebeelt, het door breecken van de St. Anthonis dyck buyten Amsterdam.Veroorsaeckt door de hooge water-vloet met een stercken Noord westen wint, op den 5. Martij 1651 @°, In welcken het water 3 duijmen hoger is bevonden, als het was, Inde seer; bekende alderheijligen Vloet Anno 1570. door | Welck het waeter, met sulcken force en gewelt is Ingestort, dat het in corten tijt een diepte maeckte, van 30 voeten, mede nemende al het gene sijnnen loop mocht hinderen, selfs de dijck Vande diemer meer door brekende die Daer door, sodanigh is ondergelopen dat het water (in de selve) wel 16 voeten hoge stondt, tot seer groote schade, vande Ingelanden, ende de omleggende 500 dat t'water over St Anthonius warmostraet en nieuwe dijck liep.
Objectnummer
022082
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • watersnood
  Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt, spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp. Land dat door een overstroming definitief verloren gaat, noemt men wel verdronken land.
 • landschap (voorstelling)
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
Werk
Breedte
50.7 cm
Hoogte
37.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Pieter Nolpe (vervaardiger)
 2. Willem Schellinks
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 4 oktober 1994
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
graveur (prentmaker), tekenaar, kunsthandelaar

Pieter Nolpe

Amsterdam, 1613 – 1652
Lees meer
RKD

Trefwoorden