Datering
Vervaardiger Hendrick Cornelisz Pot

enconomion hornanum Hoorn per anagramma, Honor

Gezicht op Hoorn vanaf het water.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Hoorn vanaf het water. Op de voorgrond een groot aantal schepen, waarvan het voorste met het wapen van Hoorn op de spiegel. Het stadsprofiel is voorzien van nummers, die in een legenda toegelicht zijn (zie tekst). Middenboven het stadsprofiel is op een banderol de tekst 'HOORN' geplaatst, geflankeerd door links het wapen van West-Friesland en rechts het wapen van Hoorn. Onder de voorstelling zijn afgezien van de legende (uiterst rechts) drie lofdichten toegevoegd, in het Latijn van de hand van M. Guljelmus Hatzfeld (links), in het Nederlands van de hand van H. v. Suileckom (midden) en in het Frans van de hand van Henry Bruno (rechts); Deze laatste, een rederijker uit Hoorn, noemde zich als auteur Henrick Bruno, voornaamste jaren van activiteit 1650 - 1658. Impressum: r.o. monogram: HCP (Hendrik Cornelisz. Pot, werkzaam te Hoorn); r.o.: Rombout vanden Hoeye Excudit. De prent is in twee versies uitgegeven. Rechts onderaan versie A staat ʽClemendt de Ionghe excuditʼ en op dezelfde plaats op versie B staat ʽRombout vanden Hoeye Excuditʼ Welke van de twee de eerste is, is onbekend, een van de twee versies is zeer nauwkeurig gecopieerd van de andere. Onder de voorstelling drie lofdichten met de volgende tekst: Horna decus terræ. Batavæ quoque gloria gentis, / Læta oculis, victu commoda, grata situ est; / Hanc mare piscosum rostratis navibus ornat, / Horti lætificant, pascua læta beant. / Quod mare, quod tellus, labor ingeniumq. paravit. / Hic velut in cornu divite, cuncta fluunt. / Consessus Procerum, Procerum consensus in urbe hac, / Nobile dat doctæ Palladis hospitium. / Zeuxis in hac tabula (complectar ut omnia paucis) / Orbis in urbe, dedit Westfrisiæ, effigiem. / M. Guljelmus Hatzfeld; Ben ick de Moeder-Stadt van soo veel moedig bloedt. / Dat soo veel wondren deên, en soo veel wondren doet. / Van mannen, die vermant, voor mannen noijt en weken. / Van zeilers, die verzeilt, voor zeilers noit en streken. / Heb ick van allen eerst 't groot harin nett gebreidt. / Ben ick de zuivel-mou van voor en achter Staveren, / Ben ick soo verr ick sie de vrouwe vande klaueren, / En vraagtmen hoe ick Hoorn, van ouds herr heten moet. / En heet ick anders recht als Hoorn van overvloedt. / H. v. Suileckom; Mere de la valeur, et fille de la mer / Fille du siecle d'or, dans le siecle du fer. / La court le cœur, et l'oeil, et l'ame de Westfrise, / Le florissant logis. de toute Marchandise / De Mercure et Pallas, la Bellone d'estat, / Avant la douce Paix, ayant eu au combat / L'invincible vertu tousiours pour sa conduite, / Les inclinations de la Fortune en suite / C'est Hoorn. de celle la dira plus l'Univers; / Trop foible est une voix et trop petit un vers. / Henry Bruno; De legenda bevat de volgende tekst: Namen der voornaamste Kercken en Gebouwen; 1. De Wester Poort. 2. De Noorder Poort. 3. De Noorder ofte Vrouwen Kerck. 4. De Armen Turf Kerck. 5. De Dals Kerck. 6. De Toren vande oude Schutters doelĕ. 7. De Secelyen Kerck. 8. 't Staten Logement van Westvrieslant en 't Noorder quartier. 9. 't Collegie van Staten. 10. 't Stadt Huijs. 11. De Stadts Waegh. 12. 't Klock huys. 13. De Groote of Parochie Kerck. 14. De Tooren op 't Hooft 15. de Lichter, of Lantarĕ op 't gat vanď. havĕ. 16. de Weese Kerck 17. Amonity Kerck vande Admiraliteyt. 18. De Oster Kerck of Antonis Kerck 19. De oude Ooster Poort 20. 't West-indische Packhuys 21. De Nieuwe Ooster Poort 22. De Mast Kraan 23. St. Peters hof 24. Amonitie Kerck der Staten van West vrieslandt en 't Noorder quartier 25. De Oostindische Werf

Identificatie
Titel
enconomion hornanum Hoorn per anagramma, Honor
Objectnummer
006649
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
51.5 cm
Hoogte
40.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Hendrick Cornelisz Pot (tekenaar)
 2. Rombout van den Hoeye (graveur)
 3. Clement de Jonghe (uitgever)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 17 februari 1960
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –

Trefwoorden