Datering
Vervaardiger Jacob Folkema

Der Ylst, Der Ylst een Stad in Friesland; in Westergoo, omtrent 3/4 uurs ten Zuid weste van Sneek

Gezicht op IJlst op de horizon met op de voorgrond een vaart en een weidelandschap met vee.

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op IJlst op de horizon met op de voorgrond een vaart en een weidelandschap met vee. De stad is klein op de horizon voorgesteld. De huizen gaan goeddeels schuil tussen bomen. Alleen de kerktoren steekt rechts van het midden hoger tussen de bomen uit. Voor de stad is een polderlandschap voorgesteld met sloten, molens en koeien. Op de voorgrond is een vaart voorgesteld, met in het water links een open boot met twee mannen die aan het vissen zijn, bijgestaan door een derde man op de oever van het weiland. Rechts zijn in het water twee zwanen en aan de rand van de voorstelling de achterste helft van een jacht met versierde spiegel, waarin een aantal mensen. Middenboven is in de wolkenlucht het stadswapen van IJlst toegevoegd en een tekstband met opschrift 'Der YLST'.; Titel: m.o. in de marge; opschrift 'Der YLST' middenboven in de voorstelling op een tekstband. Imp.: in de voorstelling: l.o.: J. Fokkema Sculp.; in de marge: r.o.: A. Allard ex: c. P. Randen afgesneden.

Identificatie
Titel
Der Ylst, Der Ylst een Stad in Friesland; in Westergoo, omtrent 3/4 uurs ten Zuid weste van Sneek
Objectnummer
014206
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Over
Trefwoorden
 • landschap (voorstelling)
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
18.7 cm
Hoogte
15.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Jacob Folkema (vervaardiger)
 2. Abraham Allard
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • IJlst
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder

Abraham Allard

,
Lees meer
RKD

Trefwoorden