Datering
Vervaardiger Paulus Philippus Rink

Volendam

Gezicht op Volendam met huisjes onderaan de Dijk

Uitgebreide beschrijving

Rechts in het doek staan huisjes achter de dijk. Voor elk huisje staat een hekje met een tuintje. Bij het voorste tuintje staat een bankje tegen het huisje daarop zit een vrouw in Volendammer klederdracht. In het tuintje, links op het doek staan allerlei bloemen, waaronde stokrozen. In de deuropening van het daarnaast liggende huisje staat een vrouw in Volendammer klederdracht. Over de dijk, die nauwelijks te zien is door de hoge stokrozen loopt een man, deze bevindt zich ongeveer in het midden van het doek. Gemerkt: r.o. bruine verf (?) 'P. Rink. Versozijde: Lijst m.o. zwarte verf '5280''5280'. Paneel blauw potlood '28787', r.b. rode stift 'R 122, l.o. zwarte verf 'ZZM 1956 -5280-' potlood 'XXX 4276', l.o. zegeltje met blauwe rand, onbeschreven. LIJST: Hout, ZZM lijst, r.o. en l.b. open verstek LIJST: Hout, ZZM lijst, r.o. en l.b. open verstek.

Identificatie
Titel
Volendam
Objectnummer
005280
Objectcategorie
Schilderkunst
Objecttype
 • schilderij
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
 • tuin
  Tuinen als groen erfgoed zijn cultuurhistorisch waardevolle begrensde terreinen met een sier- of nutsfunctie. Tuinen zijn beplant, vaak ontsloten door paden en liggen meestal in de nabijheid van een huis. Nederlandse tuinen tussen 1700 en 1900 lagen ook buiten de stadssingels of wallen als buitentuin of speeltuin. In het Middel-Nederlands betekent tuyn of tuen vlechtwerk van teen, de omheining. (Haslinghuis)
Werk
Breedte
50.5 cm
Hoogte
35.5 cm
Diepte
7.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Paulus Philippus Rink (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 20 maart 1956
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Volendam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
aquarellist, graficus, kopiist, lithograaf

Paul Rink

Veghel, 25 december 1861 – Edam (Edam-Volendam), 2 september 1903
Lees meer
RKD

Trefwoorden