Datering
Vervaardiger Hendrik Kobell

Het Stranden der Kaag van Schipper Klaas Ringels

In de 17de en 18de eeuw strandde menig schip op de Hollandse en Friese kusten. Als de schipper geluk had, werd hij met zijn bemanning gered. De stranding van het schip van Ringels sprak bijzonder tot de verbeelding. Vijf opvarenden zaten tien uur in de mast voordat ze gered werden.

Uitgebreide beschrijving

Voorstelling van schip naar rechts dat ten onder gaat in golven bij regenachtig weer. Alleen de mast en de boeg steken nog boven het water uit. Vier personen zijn in de mast geklommen. Diverse wrakstukken drijven in het water. Rechts nadert een zeilschip. Links op de achtergrond zijn nog een aantal schepen voorgesteld en links aan de rand van het blad op de horizon de kust.; Onder de titel het onderschrift: 'Op Woensdag, den 2den December 1778, is onder de Vlieter bij Texel voor zyn anker, door een Storm uit den Zuid-Oosten, op de West-Kust in den ¦ grond geslagen, de Kaag van Klaas Ringels, voor het schip van Jan Rousman naar Essequebo, twee Passagiers beneevens drie Menschen aan ¦ den Ligter behoorende, zyn gered, door den Amelander Schipper Harmen Pieters, na dat ze tien uuren in de mast gezeeten hadden.'; Imp.: l.o.: H. Kobell junior del.; r.o.: M: de Saillieth Sculps.; Opschriften/merken: r.o. in potlood: 1693; r.o. in bruine inkt: No. 2778.

Identificatie
Titel
Het Stranden der Kaag van Schipper Klaas Ringels
Objectnummer
B001327
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • stranding schip
  Het vastlopen van een schip op de kust of op een bank.
 • binnenvaartschip
  Aanduiding voor vaartuigen die worden gebruikt op afgesloten en relatief afgeschermde wateren, zoals rivieren, meren en kanalen. Gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of zaken, visvangst, sleep- en baggerwerken. Binnenvaartschepen kunnen zowel als zeilschip of als sleepschip gebouwd zijn. (AAT-Ned)Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip teboekstaat in de openbare registers of een schip dat niet teboekstaat in de openbare registers en blijkens zijn constructie noch uitsluitend noch in de hoofdzaak voor drijven in zee is bestemd.
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Werk
Breedte
33.2 cm
Hoogte
21.6 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Hendrik Kobell (vervaardiger)
 2. Mathias de Sallieth
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae
schilder, tekenaar, pentekenaar, aquarellist

Hendrik Kobell

Rotterdam, 13 september 1751 – 3 augustus 1779
Lees meer
RKD

Trefwoorden