Vorige Cornelis Springer 2 / 242 Volgende
Datering
Auteur Wim van der Laan

Cornelis Springer in Friesland

Cornelis Springer in Friesland / Wim van der Laan. In: De Vrije Fries: vol. 63 (1983), p. 95-107, ill.

Identificatie
Titel
Cornelis Springer in Friesland
Over
Trefwoorden
 • schilderkunst
  Onderdeel van de beeldende kunst waarvan de producten schilderijen en muurschilderingen zijn; de toepassing van deze kunst.
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
 • Bolsward
 • Franeker
 • Leeuwarden
 • Hindeloopen
 • Makkum
Personen
Werk
Fysiek medium
artikel
In
 • vrije Fries 63 () pp. 95-107
Digitale bron
Vervaardiging
Auteur
 1. Wim van der Laan (auteur)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Auteur

Wim van der Laan

Trefwoorden