Cornelis Springer 1 / 242 Volgende
Datering
Auteur J.M.P. (1960-) Schaeps

Cornelis Springer als topograaf

Cornelis Springer als topograaf / J. Schaeps. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB): vol. 90 (1991) nr. 2, pag. 53-58, ill.

Identificatie
Titel
Cornelis Springer als topograaf
Over
Trefwoorden
  • topografie
    Wordt gebruikt voor het nauwkeurig, grafisch in kaart brengen van natuurlijke en door de mens gemaakte landschapselementen van een specifiek verstedelijkt gebied, stuk land of andere plaats, met name om hun ligging ten opzichte van elkaar en hun hoogte te laten zien. Gebruik 'topografie (kenmerk)' voor de reliëfelementen of de oppervlaktekenmerken van een plaats of object, waaronder natuurlijke en door de mens gecreëerde elementen. (AAT)
Personen
Werk
Fysiek medium
artikel
In
  • Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 90:2 () pp. 53-58
Digitale bron
Vervaardiging
Auteur
  1. J.M.P. (1960-) Schaeps (auteur)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Auteur

J.M.P. (1960-) Schaeps

Trefwoorden